Sist avholdte Arrangementer

Interkommunalt forum Oppvekst

Fillan

Velkommen til interkommunalt forum oppvekst. Fredag 17. november 2017 Sted: k.sal Fillan Endelig tidsramme kommer med skriftlig innkalling.

Interkommunalt spesialpedagogisk forum

Fillan

Velkommen til spesialpedagogisk forum onsdag 1.november 2017 i K-salen, rådhuset i Fillan. Dagen blir delt inn i en barnehage- og skoledel. Det vil komme en skriftlig innkalling med tema etter hvert.